Гэрээ, хэлцэл гэрчлэх


Нотариатын тухай хууль:

25.1.1.гэрээ, хэлцэл гэрчлэх;

Нотариатын үйлдэл хийх заавар:

Тав. Гэрээ, хэлцэл гэрчлэх

Тун удахгүй...